Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1998 μετά από δεκαετή εμπειρία στο χώρο της αντιπροσώπευσης μηχανημάτων συσκευασίας καταναλωτικών προϊόντων.

Η εταιρεία μας, έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένων λύσεων στις σύγχρονες ανάγκες γρήγορης, ευέλικτης και πολυμορφικής συσκευασίας μέσα στα πλαίσια που ο πελάτης ορίζει.
Η εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της, τη τεχνογνωσία για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων γραμμών εμφιάλωσης και συσκευασίας.
Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, στη χρήση των ρομποτικών βραχιόνων για τη διαχείριση εμφιαλωμένων προϊόντων, είναι μία από τις πλέον συχνές εφαρμογές.

Οι εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε είναι πρωτοπόρες στους τομείς που δραστηριοποιούνται, προσφέροντας τον καλύτερο συνδυασμό νέων τεχνολογικών εφαρμογών με κλασσικά υλικά συσκευασίας, σε προβλήματα που ως τώρα απαιτούσαν δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες.

Πελάτες μας είναι οι κυριότερες βιομηχανίες παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων, όπως τα εμφιαλωμένα νερά & αναψυκτικά, τα τρόφιμα & ποτά, τα απορρυπαντικά, κ.α.